STARTSIDE

TJENESTER

TERMOGRAFERING

SERTIFIKAT

ARTIKLER

KONTAKT OSS

Tjenester

Industri: alle typer foretak ( verksteder - matvareprodusenter - treforedlingsbedrifter - butikker osv ) som trenger termografikontroll av det elektriske og mekaniske anlegget. Dette gjøres for å få ned vedlikeholdskostnadene, hindre uønskede driftstanser og styrke egenkontrollen.

Skip: Alle typer skip (tank - bulk - ferger - cruise )som vil effektivisere vedlikeholdsysyemet og imøtekomme myndighetskravene.

Kraftproduksjon:Kontroll av stasjoner, maskinanlegg og friluftsanlegg.

Privatboliger:

Godkjent av:
forsikringsselskapene
Det Norske Veritas
Nemko Certification

Gårdsbruk: Kontroll av det elektriske anlegget i driftsbygninger og bolighus. Dette for å imøtekomme kravene til forsikringsselskapene og med dette få redusert forsikringspremien betydelig. Dette oppnåes ved at partene oppretter en serviceavtale som godkjennes av forsikringsselskapene.